ხელმისაწვდომია:
API SL
JASO MA

ZIC 4T– მაღალი ხარისხის ნახევრად სინთეტიკური ზეთი შესანიშნავი მახსიათებლებით მოტოციკლების 4–ტაქტიანი ძრავებისათვის.
ZIC 4T იძლევა ძრავის საიმედო მუშაობის გარანტიას მართვის ყველა რეჟიმებში, აუმჯობესებს აჩქარების დინამიკას. იწარმოება საბაზო ზეთის YUBASE VHVI (სიბლანტის ძალზე მაღალი ინდექსი) და მსოფლიოს წამყვანი მწრმოებლებისაგან დანამატების მაღალ ხარისხის დანამატების საფუძველზე.

ძირითადი მახასიატებლები

  • ხელს უშლის დგუშების რგოლების ჩაწოლას და ძრავაში დანალექების წარმოქმნას;
  • იცავს ძრავას ცვეთისაგან მაღალი სიმტკიცის ზეთის აპკით;
  • მინიმუმამდე დაყავს ზეთის ხარჯვა დაბალი აორთქლების წყალობით;
  • უზრუნველყოფს ძრავის წყვილების საუკეთესო შეზეთვას  ექსპლუატაციის ექსტრემალურ რეჟიმებშიც მაღალი დატვირთვების დროს.

მახასიათებლები

მახასიათებლები

4T

5W-40 5W-50
კლასიფიკაცია API SL SL
სიმჭიდროვე 15°C 0.8545 0.8561
კინემატიკური სიბლანტე 40°С 98.54 136.8
კინემატიკური სიბლანტე 100°С 15.1 19.98
სიბლანტის ინდექსი 161 168
ანთების ტემპერატურა, °С 234 224
დენადობის შემცირების ტემპერატურა, °С -40.0 -40.0
საერთო ბაზის ნომერი (TBN) 6.65 6.88